top of page
SailingTheGoogLife Logo hvit outline.jpg

Utvidet HMS-fokus

Sikkerhet først: vårt firma har HMS 0-visjon, der vår målsetning er at driften i vår virksomhet ikke skal medføre personskader og/eller utstyrskader i egen, eller samarbeidende firmaers virksomheter.

Vår bedriftskultur har som hovedfokus å forebygge ulykker og hendelser som kan

sette selskapets kunder, ansatte og materiell i fare. Selskapets HMS- og miljøplaner skal i tillegg bidra til at våre ansatte er best mulig forberedt til å kunne håndtere kriser og uforutsette hendelser.

IMG_1648.jpg

Utvidet HMS-utrusting

Risikoanalyser er gjennomført for alle våre produktleveranser.        Sikkerhetsutstyr utover det som er lovpålagt er tilgjengelig om bord, og med på våre landturer.

Fartøyets utvidede sikkerhetsutrustning som redningsflåter, nødpeilesender, pyroteknisk utstyr, redningsvester, førstehjelpkasse, hjertestarter og nødkommunikasjon er alltid lett tilgjengelig. På landopplevelsesturene medbringes alltid førstehjelpsutrustning, kommunikasjons- og sikkerhetsutstyr.

bottom of page